جستجو
برچسب: روحانی
کد خبر: ۱۶۲۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


به عملکرد آقای روحانی موضع داشتند و می گفتند هرکسی... هر تقدیر کسانی که به غیر از روحانی رأی دادند... بدانیم روحانی می تواند با عملکرد خودش بخش درخورتوجهی از... آقای رئیسی داده شده به سمت روحانی خواهند آمد رشد...
کد خبر: ۱۶۲۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


به آقای روحانی رأی دادند خدای ناکرده طرفدار لاابالی گری...
حساب آقای روحانی شبهه وارد کند و بگوید همه یا... روحانی رأی دادند خدای ناکرده طرفدار لاابالی گری و دین...
کد خبر: ۱۶۲۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۶۲۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸