این نان ها سمی اند! ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰
شرایط بدن وقتی تنها آب بنوشید ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۶:۴۰
درمان چاقی با کیمیاگری! ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۰
مجازات شدید برای یک "سگ آزار" ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۵:۴۰
بخور و نخور های محرم ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۵:۰۰