جستجو
برچسب: عباس عبدی
است عباس عبدی با این مقدمه در روزنامه اعتماد نوشت...
کد خبر: ۲۲۵۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


من یک بار درباره بقای سیستم به عباس عبدی گفتم...
کد خبر: ۲۲۴۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


فقط ارائه تحلیل عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت سخنان...
کد خبر: ۲۲۴۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


را انجام ندهد عباس عبدی درباره ضرورت گفت وگوی اعضای...
کد خبر: ۲۲۴۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


سعید حجاریان عمادالدین باقی عباس عبدی شهید داوود کریمی عزت...
کد خبر: ۲۲۳۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت...
کد خبر: ۲۲۳۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴


که حجاب شرعی نداریم عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت...
کد خبر: ۲۲۲۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


شفافیت بی معنا است عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی هر... مخالفند به گفته عبدی قانون مناسب و نهادهای مدنی قدرتمند... آن مطلع شوند عبدی در ادامه می افزاید قانون به... اراده بود عبدی در خصوص استقلال و امنیت رسانه ها...
کد خبر: ۲۲۲۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸


تجربیات گذشته بتوانند همدیگر را تکمیل کنند عباس عبدی تحلیلگر... عبدی برخلاف حجاریان که رقیب اصلاح طلبان را براندازان می...
کد خبر: ۲۲۱۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


آنها که بعد از مرگ عباس امیرانتظام همچنان مقابل هم... آن دیدار گفته بود دیده ام که شما عباس امیرانتظام... شما به زودی همکاری ایرانی به نام عباس امیرانتظام معاون... شده است چه مرد خوشبختی عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر...
کد خبر: ۲۲۱۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


روزنامه ایران در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت پخش...
کد خبر: ۲۲۱۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹


خیلی کم است به گزارش ایرنا عباس عبدی روز دوشنبه...
کد خبر: ۲۲۰۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲


روزنامه ایران در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت وضعیت...
کد خبر: ۲۱۹۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶


به سراغ عباس عبدی تحلیلگر رفته ایم تا بدانیم درباره...
کد خبر: ۲۱۹۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳


روزنامه ایران در یادداشتی به قلم عباس عبدی/ تحلیل...
کد خبر: ۲۱۸۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


نظرات خود پرداختند ابتدا عباس عبدی روزنامه نگار و پژوهشگر...
کد خبر: ۲۱۷۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵


پرداختند عباس عبدی روزنامه نگار و پژوهشگر مسایل اجتماعی با...
کد خبر: ۲۱۷۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت اگرچه...
کد خبر: ۲۱۷۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


سخنرانی عباس عبدی عضو شورای سردبیری روزنامه "صبح امروز" در...
کد خبر: ۲۱۷۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


روزنامه شهروند در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت ١٦...
کد خبر: ۲۱۵۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷