جستجو
برچسب: روحانی
کد خبر: ۱۶۸۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


حسن روحانی رییس جمهوری وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی...
کد خبر: ۱۶۸۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


صد به روحانی و دولت رسمی داده اند و این...
حسن روحانی برای بسیاری از تحلیلگران دو جناح قابل پیش... برای حسن روحانی چگونه رقم خورد چه بستر و زمینه... که چرا به روحانی یا رییسی رای داده اند و... روحانی و شکست رییسی را تبیین تعلیل کرد همچنین در...
کد خبر: ۱۶۸۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۶۸۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰