جستجو
برچسب: کارگری
کارگری که بعد از این سخنرانی با قمه مورد سوءقصد...
کد خبر: ۱۹۷۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


کارگری همواره پرداخت به موقع عیدی و پاداش پایان سال... زندگی خانوارهای کارگری عیدی و پاداش پایان سال کارگران خود...
کد خبر: ۱۹۷۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


دوست داشتم چرا که در محیط کارگری بود و من...
کد خبر: ۱۹۶۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


به افزایش اعتراضات کارگری صنفی و ورشکستگی موسسات مالی و...
کد خبر: ۱۹۵۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷


استخدام شد و اکنون کار برای آن تعداد کارگری که...
کد خبر: ۱۹۵۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶


سندیکاهای کارگری 200 سال و روزنامه های آزاد و مستقل...
کد خبر: ۱۹۵۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


پیدا شدن جسد دومین کارگری که به دلیل سقوط در...
کد خبر: ۱۹۴۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


از شب گذشته برای پیدا کردن دو کارگری که در...
کد خبر: ۱۹۴۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰


مثلاً کارگری را در نظر بگیرید که روی داربست کار...
کد خبر: ۱۹۴۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


از نگاه یک مقام مسئول کارگری کارفرمایانی که دغدغه دستمزد... عالی کار انتظار داریم نمایندگان کارگری و کارفرمایی شرایط زندگی... درصدی که اضافه شده جبران هزینه های زندگی خانوارهای کارگری... را نمی کند این مقام مسئول کارگری با اشاره به...
کد خبر: ۱۹۴۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


سودی از آن به بخش کارگری نمی رسد ...
کد خبر: ۱۹۳۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰


این وجود برخی از سیاست های او مانند اصلاحات کارگری...
کد خبر: ۱۹۳۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹


کمیته راه اندازی اعتصاب های کارگری هم داشتیم شما هم... نظر من کارگری احساس های خوبی در انسان ها به...
کد خبر: ۱۹۳۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹


محیط بانان مضاعف بر مشکلات طبقه کارگری کشور است و...
کد خبر: ۱۹۲۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


نزدیک محل حریق کارگری می کرده و کسبه محل نیز...
کد خبر: ۱۹۲۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


در کارخانه های اطراف کارگری می کردند یوسف پسرم در...
کد خبر: ۱۹۲۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


من برای کارگری می آمد تعطیلی سیستم موشکی هم نمی...
کد خبر: ۱۹۱۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


کارگری بود که در وبلاگ هایش چیزهایی می نوشت او...
کد خبر: ۱۹۱۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


های اجتماعی ذیل آنها همچون جنبش های دانشجویی و کارگری...
کد خبر: ۱۹۱۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


مهاجرت کرده اند یا دستفروش شده اند یا کارگری کرده...
کد خبر: ۱۹۱۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹