جستجو
برچسب: روحانی
کد خبر: ۱۶۲۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


نژاد بود یا آقای روحانی اظهار کرد هیچ کدام به...
کد خبر: ۱۶۲۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


4 ساله گذشته دولت آقای روحانی می باشد امکان خوبی... و با فونت درشت نام آقای حسن روحانی در شعبات...
کد خبر: ۱۶۲۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


همراه دو اصلاح طلب دیگر نزد حسن روحانی می روند... و درباره لزوم حضور یکی از حامیان روحانی کنار او... دیگر سکه پیروزی حسن روحانی شکست اصولگرایانی بود که می... کردند حتماً وارد رقابت با آقای روحانی نمی شدند رقابت...
کد خبر: ۱۶۲۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


آقای روحانی رأی دادند بنابراین معتقدم که جریان اصولگرا دیگر... در این جریان نمی بینید آقای روحانی هم عضو جامعه... روحانیت مبارز و همیشه اصولگرا بوده است اما ما اصولگرایان...
کد خبر: ۱۶۲۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


فعال اصولگرا:
را در جریان اصلاح طلبی و آقای روحانی دیدند و...
کد خبر: ۱۶۲۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


نهایت حسن روحانی با ٥/٢٣ میلیون رای به عنوان پیروز... حسن روحانی بیرون آمدن فعالان فضای مجازی از پناه اینترنت... را در گفت وگو با او بررسی کردیم حسن روحانی... دکتر روحانی است که در واقع رای اعتمادی است به...
کد خبر: ۱۶۲۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


کد خبر: ۱۶۲۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷