جستجو
برچسب: روحانی
المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است بسم اللّه... حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران...
کد خبر: ۲۷۹۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا انجام شد؛
دکتر حسن روحانی تشکیل شد ...
والمسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل شد در این جلسه و...
کد خبر: ۲۷۹۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


تأیید امام بود اگر منشور روحانیت را مطالعه کرده باشید...
کد خبر: ۲۷۹۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


روحانیون در طول تاریخ بود این ویژگی محوری ترین و... است کسی از روحانیت توقع اختراعات صنعتی و ساختن آپولو... یک روحانی باید در منبر و موعظه در خطبه جمعه... دینی و معنویت جذب نماید بنابراین روحانیت باید مظهر اخلاق...
کد خبر: ۲۷۹۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


کد خبر: ۲۷۹۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰